KOMPLEXNÍ SLUŽBY:
OUTSOURCING, BOZP, PO, REVIZE ZAŘÍZENÍ, KURZY A ŠKOLENÍ

PRODUKTY A SLUŽBY

profesionální přístup a řešení
Go to OUTSOURCING

OUTSOURCING

Ideální řešení pro všechny kteří chtějí maximum povinností na úseku BOZP, PO a dalších souvisejících oblastí delegovat a mít tak více prostoru soustředit se na priority své hlavní činnosti.

Go to SLUŽBY BEZPEČNOSTI PRÁCE (BOZP)

SLUŽBY BEZPEČNOSTI PRÁCE (BOZP)

V oblasti bezpečnosti zdraví při práci (BOZP) nabízíme nadstandartní rozsah služeb. Nejen výkon odborně způsobilé osoby v prevenci rizik, ale i ergonomii práce,hygienu práce a pracovně lékařské služby.

Go to SLUŽBY POŽÁRNÍ OCHRANY (PO)

SLUŽBY POŽÁRNÍ OCHRANY (PO)

Začleníme Vaše činnosti do kategorií požárního nebezpečí, vypracujeme dokumentaci požární ochrany provedeme školení a odbornou přípravu požární ochrany a splníme i ostatní požadavky stanovené zákonem.


Go to REVIZE ZAŘÍZENÍ

REVIZE ZAŘÍZENÍ

Provedeme ve Vašich provozech revizní zkoušku tlakových zařízení

Go to KURZY A ŠKOLENÍ

KURZY A ŠKOLENÍ

Nabízíme Vám širokou škálu kurzu a školení individuelně přizpůsobených Vašim potřebám

Go to PRŮKAZY ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV a TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ

PRŮKAZY ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV a TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ

Zpracováváme průkazy energetické náročnosti budov (PENB) a termovizní měření budov, FVE a rozvodů

VSTUPNÍ AUDIT ZDARMA!
Jednorázový audit celého stávajícího systému BOZP

Ceny všech služeb jsou individuální, vždy záleží na rozsahu spolupráce, na konkrétních službách, na počtu zaměstnanců a dalších kritériích.

Rádi Vám zpracujeme konkrétní cenovou nabídku.
Neváhejte nás kontaktovat telefonicky (608 886 836) nebo využijte náš poptávkový formulář (viz zápatí).

Mám zájem

PTÁTE SE PROČ SPOLUPRACOVAT S NÁMI?
KOMPLEXNÍ SLUŽBY OD ROKU 1996

Společnost Decius spol. s r.o. vznikla v roce 1996 a svým klientům nenabízí jen služby bezpečnosti práce ale i služby z dalších souvisejících oblastí:

- POŽÁRNÍ OCHRANA
- REVIZE TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ
- ŠKOLENÍ ŘIDIČU VYSOKOZDVIŽNÝCH VOZÍKÚ

Bezpečnost práce, požární ochrana a revize zařízení řešíme systémově s osobním přístupem k našim zákazníkům.

VSTUPNÍ AUDIT ZDARMA!
Jednorázový audit celého stávajícího systému BOZP

V tuto chvíli nejsou k dispozici žádné nadcházející kalendar-akci.