Tlakové láhve pro svařování – Pravidla BOZP a PO

Bezpečné umístění lahví na přepravu plynů, kde je skladování tlakových nádob na plyny zakázáno a jaké osoby mohou s tlakovými lahvemi manipulovat, s odkazem na české technické normy. Pro umístění tlakových lahví na přepravu plynů platí níže uvedené požadavky (viz část 7 a část 10 ČSN 07 8304) – výčet není úplný, zvláště nejsou zmíněny technické požadavky Přečíst si víc oTlakové láhve pro svařování – Pravidla BOZP a PO[…]