Srpen 29, 2017

PRODUKTY A SLUŽBY

Vyzkoušejte náš profesionální přístup a řešení!

 

OUTSOURCING

Ideální řešení pro všechny kteří chtějí
maximum povinností na úseku BOZP,
PO a dalších souvisejících oblastí
delegovat a mít tak více prostoru
soustředit se na priority své hlavní
činnosti.

DOZVĚDET SE VÍCE

SLUŽBY BEZPEČNOSTI PRÁCE (BOZP) 

V oblasti bezpečnosti zdraví při práci (BOZP)
nabízíme nadstandartní rozsah služeb. Nejen výkon
odborně způsobilé osoby v prevenci rizik,
ale i ergonomii práce,hygienu práce a pracovně
lékařské služby.

DOZVĚDĚT SE VÍCE

SLUŽBY POŽÁRNÍ OCHRANY (PO)

Začleníme Vaše činnosti do kategorií
požárního nebezpečí, vypracujeme dokumentaci
požární ochrany, provedeme školení a odbornou
přípravu požární ochrany a splníme i ostatní
požadavky stanovené zákonem.

DOZVĚDĚT SE VÍCE

REVIZE ZAŘÍZENÍ

Provedeme ve Vašich provozech revizní
zkoušku tlakových zařízení

DOZVĚDĚT SE VÍCE

KURZY A ŠKOLENÍ

Nabízíme Vám širokou škálu kurzu
a školení individuelně přizpůsobených Vašim potřebám

DOZVĚDĚT SE VÍCE

PRŮKAZY ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV a TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ

Zpracováváme průkazy energetické náročnosti
budov (PENB)
a termovizní měření budov, FVE a rozvodů

DOZVĚDĚT SE VÍCE