Srpen 29, 2017

OUTSOURCING

Ideální řešení pro všechny kteří chtějí maximum povinností na úseku BOZP, PO a dalších souvisejících oblastí delegovat a mít tak více prostoru soustředit se na priority své hlavní činnosti.

OUTSOURCING – komplexní řešení agendy BOZP a PO „na klíč“

 1. Seznámíme se s Vašim podnikáním

 2. Dohodneme se na rozsahu činností

 3. Dohodneme se na ceně

 4. Předložíme Vám smlouvu o pojištění mé odpovědnosti

 5. Doložíme svou odbornost

 6. Ujednáme si písemnou smlouvu

 7. Podepíšeme smlouvu

 8. Začneme spolupráci!

Spolupráce probíhá na základě smlouvy s

garancí a pojištění odpovědnosti za oblasti:

 

 • Hodnocení pracovních rizik

 • Zařazování prací do kategorií

 • Výběr vhodných osobních ochranných pracovních prostředků

 • Některé preventivní kontrolní úkony, např.:

  • roční prověrka BOZP

  • pravidelné kontroly BOZP

  • preventivní požární prohlídky

  • orientační kontroly na alkohol

  • kontroly a revize technického vybavení a zařízení

 • Některá školení

  • školení vedoucích pracovníků z bezpečnosti práce

  • školení o požární ochraně

  • odborná školení zaměstnanců

  • školení první pomoci

 • Vypracování některé dokumentace

  • dokumentace o vyhledávání a vyhodnocování rizik

  • seznam poskytovaných osobních ochranných pracovních

prostředků

  • místní provozní bezpečnostní předpisy

  • místní řád skladu

  • dokumentace školení o bezpečnosti práce

  • dokumentace požární ochrany

  • kniha úrazů

 • Úkoly požární ochrany

  • začlenění provozovaných činností

  • vypracování dokumentace požární ochrany

  • provádění preventivních požárních prohlídek

  • provádění kontroly dokumentace PO

  • provádění kontrol požárních zařízení

  • organizace cvičného požárního poplachu

  • školení o požární ochraně

  • odborná příprava požární ochrany

 • Řešení a likvidace pracovních úrazů

  • vyšetření příčin a okolností pracovního úrazu

  • sepsání záznamu o pracovním úraze

  • zaslání záznamu o úrazu

  • návrh bezpečnostních opatření

 • Řešení a likvidace nemocí z povolání

 

Delegujte bezpečnost!

Delegováním úkolů bezpečnosti práce a požární ochrany, získáte více prostoru pro to, abyste se mohli plně věnovat své hlavní činnosti. O stavu bezpečnosti Vás budu průběžně informovat – přehled tak neztratíte!

 

KONTAKTUJTE NÁS