Srpen 29, 2017

SLUŽBY POŽÁRNÍ OCHRANY (PO)

Začlenění provozovaných činností

Veškeré služby požární ochrany se odvíjejí od začlenění činností. Proto k tomuto procesu přistupuji maximálně profesionálně.

 • Začleníme Vaše činnosti do kategorií požárního nebezpečí

 • O začlenění činnosti vypracujeme potřebnou dokumentaci

 • Seznámíme Vás se začleněním a důsledky z něj plynoucími

 • Začlenění budeme průběžně aktualizovat

Určení podmínek požární bezpečnosti

 • Určíme podmínky požární bezpečnosti

 • Při určení zohledníme vše, co je třeba

 • Podmínky zapracujeme do příslušné dokumentace PO

 • Určení podmínek s Vámi probereme a seznámíme Vás s opatřeními

Zpracování dokumentace požární ochrany

 • Vypracujeme veškerou zákonem vyžadovanou dokumentaci PO

 • Seznámíme Vás s významem jednotlivých dokumentů

 • Proškolíme zaměstnance o povinnostech plynoucích z dokumentace

 • Dokumentaci budeme průběžně aktualizovat

Školení požární ochrany

 • Navrhneme efektivní systém školení požární ochrany

 • Vypracujeme dokumentaci školení požární ochrany

 • Provedeme školení o požární ochraně

 • Provedeme odbornou přípravu požární ochrany

Preventivní požární prohlídky

 • Provedeme preventivní požární prohlídku

 • O prohlídce pořídíme záznam, dle požadavků vyhlášky

 • Seznámíme Vás s výsledky prohlídky a návrhem opatření

 • Budeme hlídat termín příští prohlídky

Kontrola dokumentace požární ochrany

 • Provedeme kontrolu dokumentace požární ochrany

 • O kontrole pořídíme podrobný záznam

 • Seznámíme Vás s výsledky kontroly a návrhem opatření

 • Budeme hlídat termín příští kontroly

Cvičný požární poplach

 • Pomůžeme Vám s organizací cvičného požárního poplachu tak, aby měl smysl

 • Budeme dohlížet nad průběhem cvičení

 • Vypracujeme záznam o provedeném cvičení

 • Navrhneme opatření vedoucí ke zlepšení evakuace

 • Budeme sledovat termín pro příští cvičný poplach

Kontroly požárních zařízení a prostředků

 • Vypracujeme kontrolní řád (harmonogram) kontrol požárních prostředků

 • Zajistíme provedení kontrol provozuschopnosti

  • požárně bezpečnostních zařízení

  • věcných prostředků požární ochrany

 • Budeme sledovat termíny kontrol

Řešte bezpečnost požární ochrany včas!

Kontaktujte nás